La Drépanocytose et les vaccins

🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Le vaccin est très important dans la vie et pour la santé des drépanocytaires. La vice-présidente de l’ONG LCDM – SOLIMAD, le Dr Johanita Ndahimananjara, partage avec nous les intérêts et l’importance de la vaccination dans la lutte contre la Drépanocytose.

Ny Faingosela sy ny vaksiny

🇲🇬🇲🇬🇲🇬 Zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny Mpifaingosela sy ny toe-pahasalamany ny vaksiny. Ka hiresaka amintsika momba ny vaksiny ilaina amin’ny ady amin’ny Faingosela ny Filoha mpanampy ny ONG LCDM – SOLIMAD, Dr Johanita Ndahimananjara, anio.

Fitsaboana ny Faingosela eto Madagasikara

Arahantsika anis eto amin’ny pejin’ny ONG LCDM SOLIMAD ny fanazavana hoentin’i Dr Miarana Andriambao Damasy momba ny fitsaboana ireo mararin’ny Faingosela. Ankoatra ny fanazavana momba ireo fanafody tsinjarain’ny ONG amin’ireo Ivo-toerana miparitaka manerana ny Nosy-Be dia mitondra faazavana momba ny ho hevitra fanantanterahana ny fitiliana ny Faingosela ihany koa ny Dr Miarana Andriambao Damasy.

Traitement du Drepanocytose a Madagascar

Le Dr Miarana Andriambao Damasy est notre invitée de ce jour pour nous expliquer la prise en charge des drepanocytaires au niveau de chaque Centre Drepanocytose. Le Dr Miarana Andriambao Damasy apportera des explications sur les médicaments, des donations de l’ONG LCDM SOLIMAD, et aussi des tests TDR, dont le déploiement sont encore à l’étude.

Ny fisehon’ny Faingosela, ny fahasarotany ary ny fitsaboana azy

Docteur Monique Razafinimanana, Médecin coordonnateur LCDM SOLIMADTeboka lehibe novelabelarina :

– Ireo sorotr’aretina

– Ny maha zava-dehibe ny fitilina- Ny trangan’aretina

– Ny fitsabona sy ny fomba fiaina ho an’ireo marary ny faingosela

– Ny Faingosela sy ny covid 19

Voasokajy ho marefo amin’ny covid19 ireo mifaingosela ka ilaina araka izany ny fanamafisana ny fitandremena.