Ny fisehon’ny Faingosela, ny fahasarotany ary ny fitsaboana azy

Docteur Monique Razafinimanana, Médecin coordonnateur LCDM SOLIMADTeboka lehibe novelabelarina :

– Ireo sorotr’aretina

– Ny maha zava-dehibe ny fitilina- Ny trangan’aretina

– Ny fitsabona sy ny fomba fiaina ho an’ireo marary ny faingosela

– Ny Faingosela sy ny covid 19

Voasokajy ho marefo amin’ny covid19 ireo mifaingosela ka ilaina araka izany ny fanamafisana ny fitandremena.