Ivo-toerana fangosela Antananarivo

Notontosaina ny 28 may teo ny fanolorana fitaovana sy fanafody nataon’ny ONG LCDM sy ny Fondation Probitas ho an’ny ivo-toerana misahana ny mararin’ny faingosela ao Antananarivo. Izany no natao mba hahafahana manatsara hatrany ny fandraisana an-tanana ny marary.

Centre de référence Drepanocytose Antananarivo

Le 28 mai dernier, le centre de référence drepanocytose pour Antananarivo à Tsaralalana a reçu les équipements et les médicaments de l’ONG LCDM SOLIMAD avec le soutien de la fondation Probitas. Ces donations permettront d’améliorer encore plus la prise en charge des patients.