Ivotoerana hitsaboana ny Faingosela ao Antsiranana

Ny ivotoerana hitsaboana ny Faingosela ao Antsiranana ny 29 ray 2021 lasa teo dia nanantanteraka ny famatsiana sy fitsinjarana ireo fanafody ho an’ireo mpifaingosela. Izao dia notanterahana niaraka tamin’ny mpitsabo ny Faingosela sy tompon’andraikitry ny IECC any an-toerana.

Ny fanafody ho n’ny mpifaingosela dia efa miparitaka sy adalam-piparitahana erak’ireo ivotoerana mitsano ny Faingosela manerana ny Nosy. Izany dia tanterahan’ny ONG LCDM-SOLIMAD sy ny Fondation Profitas.

Le Centre de référence Drepanocytose d’Antsiaranana

Le Centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana, avec son médecin référent et le responsable de l’IECC, a commence le 29 mai dernier la distribution et la remise de médicaments pour le traitement de fond aux patients atteintes de la Drepanocytose.

Les centres de références ont déjà reçu ou recevront prochainement leurs médicaments grâce à l’ONG LCDM SOLIMAD et à la Fondation Profitas.