Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsiranana

Ny Ivo-toerana mitsabo ny Faingosela ao Antsiranana dia naharay ny anjara fanafodiny amin’ny fitsaboana ireo mpifaingosela. Ireo fanafody ireo dia amin’ny anjara amin’izao telo volana faharoa izao. Ireo fanafody izay amparitaka manerana ny Ivo-toerana eran’ny Nosy mitsabo mpifaingosela izao dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny ONG LCDM SOLIMAD sy ny Fondation Probitas.

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

Le centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana a reçu sa dotation de médicaments de la deuxième trimestre. Des médicaments destinés aux patients de la Région Diana. Notons que des dotations similaires sont réparties aux autres centres de références Drepanocytose des autres régions de l’île. Il s’agit du fruit du partenariat entre l’ONG LCDM SOLIMAD et la Fondation Probitas.