Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsiranana

Ny 16 jolay lasa teo dia nanatanteraka fanomezan-dra ho an’ny Mpifaingosela (drepanocytaire) ireo tanora adventistes tao Antsiranana. 

Ny fanomezan-dra sy ny fametrahana tahirin-dra dia zava-dehibe eo amin’ny vonjy aina, ary anisan’ny mila ra amin’ny fitsaboana azy ireo Mpifaingosela (drepanocytaires). 

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

Le 16 juillet dernier, le centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana a reçu des bénévoles adventistes pour un don de sang. Le don de sang et la constitution d’une banque de sang sont très important pour les personnes dont le traitement nécessite du sang, comme les drepanocytaires.