Ivo -toerana mitsabo Faingosela Maroantsetra sy Mananara Avaratra

Ho tonga tsy ho ela any amin’ny Ivo-toerana mitsabo Faingosela Maroantsetra sy Mananara Avaratra ireo fanafody avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD. Efa eo ampikarakarana ireo fandefasana azy ireo ny Ivo-toerana ao Toamasina. Marihina fa ny fanafody sy fitaovana ho an’ny faritra sasany amin’ny ilany Atsinanan’i Madagasikara dia hatoby ao Toamasina alohan’ny hiparitahany amin’ireo Ivo-toerana mitsabo Faingosela toy an’ny Maroantsetra sy Mananara Avaratra. Ny LCDM SOLIMAD dia miara – miasa amin’ny PAOMA (Paositra Malagasy) amin’ny fanaparitahana sy fitsinjarana ireo fanafody sy fitaovana manerana ny nosy.

Centres de référence Drepanocytose Maroantsetra et Mananara Nord

Les Centres de référence Drepanocytose Maroantsetra et Mananara Nord recevront très prochainement leurs lots de médicaments de l’ONG LCDM SOLIMAD. Le Centre de référence Drepanocytose Toamasina s’affaire en ce moment à l’empaquetage et à la préparation des colis à destination de ces deux villes. Notons que les médicaments destinés à certaines villes ou régions de la partie Est de l’île sont acheminés à certains points d’éclatement tels que le Centre de Toamasina. De ces points d’éclatement seront ensuite acheminés vers les localités finales les médicaments ou équipements. Dans le transport et l’acheminement des médicaments et des équipements vers les principaux Centres de référence, l’ONG LCDM SOLIMAD a été établi un partenariat avec la PAOMA (Paositra Malagasy).