Fitsaboana ny Faingosela eto Madagasikara

Arahantsika anis eto amin’ny pejin’ny ONG LCDM SOLIMAD ny fanazavana hoentin’i Dr Miarana Andriambao Damasy momba ny fitsaboana ireo mararin’ny Faingosela. Ankoatra ny fanazavana momba ireo fanafody tsinjarain’ny ONG amin’ireo Ivo-toerana miparitaka manerana ny Nosy-Be dia mitondra faazavana momba ny ho hevitra fanantanterahana ny fitiliana ny Faingosela ihany koa ny Dr Miarana Andriambao Damasy.

Traitement du Drepanocytose a Madagascar

Le Dr Miarana Andriambao Damasy est notre invitée de ce jour pour nous expliquer la prise en charge des drepanocytaires au niveau de chaque Centre Drepanocytose. Le Dr Miarana Andriambao Damasy apportera des explications sur les médicaments, des donations de l’ONG LCDM SOLIMAD, et aussi des tests TDR, dont le déploiement sont encore à l’étude.