Sampampampianarana momba ny Fitsaboana Oniversite Antsiranana

Notanterahina ny herinandro lasa teo tao amin’ny Anjerimanontolo Antsiranana ny fanomezana karazam-boky maro avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD ho an’ny Sampampampianarana Momba ny Fitsaboana. Ny mpiandraikitra ny Ivo-toerana momba ny Fitsaboana ny Faingosela ao Antsiranana no nisolotena ny Fikambanana tamin’izany. Ireo boky ireo dia hoentina manampy ireo mpianatra ho mpitsabo ahalala misimisy kokoa momba ny Faingosela ary ny manodidina ny fitsaboana izany.

Faculté de Médecine Antsiranana

L’ONG LCDM SOLIMAD a fait don de livres et de manuels à la Faculté de Médecine de l’Université d’Antsiranana la semaine dernière. C’est le Médecin Référent de l’ONG à Antsirananana qui a remis ces donations aux principaux responsables de l’Université et de la Faculté. Ces livres et manuels permettront aux étudiants en Médecine de comprendre davantage la maladie et de s’imprégner des méthodes de prises en charge des drepanocytaires.

Ivo-toerana vaovao mitsabo Faingosela Befandriana Avaratra

Nisokatra ny herinandro lasa teo ny Ivo-toerana vaovao mitsabo Faingosela ao Befandriana Avaratra. Ny Dr Razanabelona Eliane no médecin référent an’ny ONG LCDM SOLIMAD ao an-toerana. Izy ihany ko no nandray ny « microscope » nomen’ny ONG LCDM SOLIMAD, izay nosoloan’i Dr Miarana Andriambao Damasy, filoha lefitry ny fikambanana, tena. Nanatrika izao fanomezana izao ny médecin inspecteur ao Befandriana Avaratra, Dr Rajaoharivelo Alfred. Ny microscope nomena ireo Ivo-toerana mitsabo Faingosela dia fiaraha-miasa eo amin’ny ONG LCDM SOLIMAD sy ny Faculté de Médecine Paris Sud mba ahafahana manantareraka ny fitiliana ireo Mpifaingosela amin’ny alalan’ny « Test d’EMMEL ».

Nouveau Centre de référence Drepanocytose Befandriana Nord

Un nouveau Centre de référence Drepanocytose vient de s’ouvrir la semaine dernière à Befandriana Nord. Par la même occasion, le Dr Razanabelona Élianne a rejoint le réseau des médecins référents de l’ONG LCDM SOLIMAD. C’est à ce titre qu’elle a réceptionné de la Vice-présidente de la fondation, Dr Miarana Andriambao Damasy, une donation de l’ONG LCDM SOLIMAD: un microscope. Ce microscope est le fruit du partenariat entre l’ONG et la Faculté de Médecine Paris Sud. La remise de don s’est déroulée en présence du médecin inspecteur, Dr Rajaoharivelo Alfred. Le microscope est un outil nécessaire pour permettre d’effectuer le Test d’EMMEL afin de dépister les drepanocytaires.

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsohihy

Notanterahina tamin’ny herinandro lasa teo ny fanolorana ny « Microscope » roa ho an’ny Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsohihy. Ny Filoha lefitra Dr Miarana Andriambao Damasy no azy amin’ny ivo-toerana mitsabo Faingosela sy ho an’ny CHRD Antsohihy. Izao fanomezana izao dia vokatry ny fiaraha – miasa eo amin’ny ONG LCDM SOLIMAD sy ny Faculté de Médecine Paris Sud.

Centre de référence Drepanocytose Antsohihy

L’ONG LCDM SOLIMAD a remis la semaine dernière au Centre de référence Drepanocytose d’Antsohihy deux microscopes. Ce donation, fruit du partenariat entre l’ONG LCDM SOLIMAD et la Faculté de Médecine Paris Sud, est une donation pour le Centre référence Drepanocytose et pour le CHRD Antsohihy.

Ivo -toerana mitsabo Faingosela Maroantsetra sy Mananara Avaratra

Ho tonga tsy ho ela any amin’ny Ivo-toerana mitsabo Faingosela Maroantsetra sy Mananara Avaratra ireo fanafody avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD. Efa eo ampikarakarana ireo fandefasana azy ireo ny Ivo-toerana ao Toamasina. Marihina fa ny fanafody sy fitaovana ho an’ny faritra sasany amin’ny ilany Atsinanan’i Madagasikara dia hatoby ao Toamasina alohan’ny hiparitahany amin’ireo Ivo-toerana mitsabo Faingosela toy an’ny Maroantsetra sy Mananara Avaratra. Ny LCDM SOLIMAD dia miara – miasa amin’ny PAOMA (Paositra Malagasy) amin’ny fanaparitahana sy fitsinjarana ireo fanafody sy fitaovana manerana ny nosy.

Centres de référence Drepanocytose Maroantsetra et Mananara Nord

Les Centres de référence Drepanocytose Maroantsetra et Mananara Nord recevront très prochainement leurs lots de médicaments de l’ONG LCDM SOLIMAD. Le Centre de référence Drepanocytose Toamasina s’affaire en ce moment à l’empaquetage et à la préparation des colis à destination de ces deux villes. Notons que les médicaments destinés à certaines villes ou régions de la partie Est de l’île sont acheminés à certains points d’éclatement tels que le Centre de Toamasina. De ces points d’éclatement seront ensuite acheminés vers les localités finales les médicaments ou équipements. Dans le transport et l’acheminement des médicaments et des équipements vers les principaux Centres de référence, l’ONG LCDM SOLIMAD a été établi un partenariat avec la PAOMA (Paositra Malagasy).

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Mananara Avaratra

Tonga soamatsara ary voaray ao amin’ny Ivo-toerana mitsabo ny Faingosela ao Mananara Avaratra ireo fampitaovana avy amin’ny ONG LCDM SOLIMAD, izay tohanan’ny Fondation Probitas, sy ny Faculté de Médecine Paris Sud. Ny Dr Romi izay mitantana io Ivo-toerana io no nandray ireo fampitaovana ireo, izay toy izao avy: TDR Covid-19, masques chirurgicaux, oxymetre, thermomètre digital à distance de la part de l’ONG LCDM SOLIMAD ary microscope iray fanomezana ho an’ny ONG avy amin’ny Faculté de Médecine de Paris Sud

Mananara Nord

Le Centre de référence Drepanocytose de Mananara Nord a réceptionné des équipements tout récemment. Le Dr Romi qui est en charge du Centre de référence a ainsi réceptionné venant de l’ONG LCDM SOLIMAD: des TDR covid-19, des masques chirurgicales , de l’oxymetre, du thermomètre digital à distance ainsi qu’un microscope. Il est à remarquer que le microscope est un don à l’ONG par la Faculté de Médecine Paris Sud (France). Dans ses actions de soutiens et de prises en charge des drepanocytaires, l’ONG LCDM SOLIMAD a comme partenaire la Fondation Probitas.

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsiranana

Ny 16 jolay lasa teo dia nanatanteraka fanomezan-dra ho an’ny Mpifaingosela (drepanocytaire) ireo tanora adventistes tao Antsiranana. 

Ny fanomezan-dra sy ny fametrahana tahirin-dra dia zava-dehibe eo amin’ny vonjy aina, ary anisan’ny mila ra amin’ny fitsaboana azy ireo Mpifaingosela (drepanocytaires). 

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

Le 16 juillet dernier, le centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana a reçu des bénévoles adventistes pour un don de sang. Le don de sang et la constitution d’une banque de sang sont très important pour les personnes dont le traitement nécessite du sang, comme les drepanocytaires. 

Toamasina: Andro iraisam-pirenena momba ny ady amin’ny Faingosela

Herinandro vitsivitsy izay dia nanamarika ny andro iraisam-pirenena momba ny amin’ny Faingosela ihany koa ny Ivo-toerana ao Toamasina. Tamin’izany fotoana izany dia tazana nandray anjara ihany koa ireo tompon’andraikitra sy manam-pahefana tao an-toerana.

Fotoana ray ihany ko nifampizarana tamin’ireo zaza sy tanora mpifaingosela mba hiatrehany ny fetim-pirenena sy fitaovana maro samihafa.

Centre de référence Drépanocytose Toamasina: Manifestation a l’occasion de la Journée internationale de la Drépanocytose

Voici quelques semaines, le Centre de référence de la Drépanocytose Toamsina a marqué la Journée internationale de la Drépanocytose par une manifestation qui a vu la participation des partenaires locaux du centre, dont entre autres les autorités locales.

Ce fut aussi une occasion pour le Centre d’offrir des présents a l’occasion de la fête de l’indépendance pour les enfants et jeunes drépanocytaires.

Ivotoerana fitsaboana ny Faingosela Antsiranana

Notontosaina ny herinandro lasa teo ny fanomezan-dra ho an’ ireo mpifaingosela ao Antsrianana avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka « Communauté Bohra ». Ankoatra ny fanomezana ra dia nanolotra kitapo fitahirizana ra ary ny sakafo maivana fanao vita fanomezan-dra ihany koa ireto mpiara-miombon’antoka ireto.

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

La Communauté Bohra, un partenaire du Centre de référence Drepanocytose Antsiranana, a fait des dons de sang pour les Drepanocytaires de la région Antsiranana. En plus de ce don combien important pour les malades, la communauté a aussi remis des poches de sang et de la collation pour les donneurs.

Ivo-toerana mitsabo Faingosela Antsiranana

Ny Ivo-toerana mitsabo ny Faingosela ao Antsiranana dia naharay ny anjara fanafodiny amin’ny fitsaboana ireo mpifaingosela. Ireo fanafody ireo dia amin’ny anjara amin’izao telo volana faharoa izao. Ireo fanafody izay amparitaka manerana ny Ivo-toerana eran’ny Nosy mitsabo mpifaingosela izao dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny ONG LCDM SOLIMAD sy ny Fondation Probitas.

Centre de référence Drepanocytose Antsiranana

Le centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana a reçu sa dotation de médicaments de la deuxième trimestre. Des médicaments destinés aux patients de la Région Diana. Notons que des dotations similaires sont réparties aux autres centres de références Drepanocytose des autres régions de l’île. Il s’agit du fruit du partenariat entre l’ONG LCDM SOLIMAD et la Fondation Probitas.

Ivotoerana hitsaboana ny Faingosela ao Antsiranana

Ny ivotoerana hitsaboana ny Faingosela ao Antsiranana ny 29 ray 2021 lasa teo dia nanantanteraka ny famatsiana sy fitsinjarana ireo fanafody ho an’ireo mpifaingosela. Izao dia notanterahana niaraka tamin’ny mpitsabo ny Faingosela sy tompon’andraikitry ny IECC any an-toerana.

Ny fanafody ho n’ny mpifaingosela dia efa miparitaka sy adalam-piparitahana erak’ireo ivotoerana mitsano ny Faingosela manerana ny Nosy. Izany dia tanterahan’ny ONG LCDM-SOLIMAD sy ny Fondation Profitas.

Le Centre de référence Drepanocytose d’Antsiaranana

Le Centre de référence Drepanocytose d’Antsiranana, avec son médecin référent et le responsable de l’IECC, a commence le 29 mai dernier la distribution et la remise de médicaments pour le traitement de fond aux patients atteintes de la Drepanocytose.

Les centres de références ont déjà reçu ou recevront prochainement leurs médicaments grâce à l’ONG LCDM SOLIMAD et à la Fondation Profitas.